onsdag 13. juni 2012

Første arbeidsøkt

Da har jeg hatt tre overnattingsdøgn på hytta (les: i vogna). Den første dagen gikk til å pakke ut og sortere verktøy, materialer med mer. Det tok også litt tid å gjøre seg kjent med campingvognas ymse propan- og batterisystemer.

Av praktisk arbeid tilknyttet hytta, startet jeg med å gjøre ferdig dorommet i uthuset. Denne bygningen ble oppført så sent som i 2005, men er i likhet med hytta aldri fullført. Dokassa manglet hull (relativt viktig), sete, og lem mot tømmeluke. Jeg monterte også et par hyller i boddelen av uthuset, og kan konstatere at flere trengs. Det hoper seg raskt opp med utstyr.

Dag to byttet jeg ut inngangsdøra på hytta. Den nye er noe større, så jeg måtte fjerne losholt og stendere. Jeg byttet også ut bunnsvilla, som ikke uventet var råtten. Den gamle døra har stått der uten vannbrett og beslag.


Nydøra kom på plass, men ble ikke helt ferdig. Hengslene må rettes opp med et spesialverktøy jeg ikke har.

Den siste dagen brukte jeg til å rydde hytta for materialrester, museskrotter og røyskattmøkk fra flere tiår tilbake. Videre sopte jeg gulvbjelker og anleggsbord for stubbloft med en myk kost, og rensket grunnen for steiner og andre skarpe objekter. Ringmuren står rett på torva, slik vanlig var på fjellet på 70-tallet, så jeg skal legge byggplast mot grunnen for å begrense muggdannelse. Muren er ellers ganske godt ventilert.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar