søndag 30. september 2012

Vinterklar

Denne helga tok jeg det som trolig var den siste turen til hytta på åtte måneder. Snart legger snøen seg, og da kommer man ikke dit med bil igjen før i månedsskiftet mai-juni. Det er m.a.o. bare mulig å få gjort noe der i fire av årets tolv måneder, hvilket er ganske frustrerende når man knapt er kommet opp av startgropa.

Sånn er det imidlertid bare, så i helga hadde jeg en "innspurt" for å gjøre bygget vinterklart. Det innebar bl.a. å kle og liste rundt inngangsdøra, montere beslag under den og verandadøra, liste under øvre vannbrett på vinduer, montere ventiler i muren og grunnmale alt som fortsatt var ubehandlet.

Sesongen oppsummert så er hytta blitt klar utvendig, kun maling og takrenner gjenstår. Inne har det vært lite aktivitet, men det er blitt støpt matkjeller og murt opp tre pipeelementer.

Ting tar tid. :-)mandag 10. september 2012

Vind og vindtett

Det er viktig å få på plass all kledning før vinteren, og sist uke sto det på programmet. Dermed var det nesten ironisk at årets første høststorm kom samtidig.

Jeg fikk fullført vannbrett og kledning rundt fire nye vinduer. Tre gjenstår, og jeg er tom for materialer. Jeg trodde jeg kunne bruke om igjen mer av de gamle bordene. Forhåpentlig får jeg tak i det siste jeg trenger denne uka.

En av dagene fikk jeg hjelp av en bror til å forskale og støpe matkjeller, samt mure opp to pipeelementer. Dette måtte på plass før gulv kan legges. Jeg har også hatt litt hjelp av min andre bror tidligere i sommer.Jeg kommer ikke til å rekke gulvet i høst, men skal i det minste få lagt plast mot jordbakken for å begrense fukt. For øvrig er jeg nødt til å gjøre noe for å forsterke takkonstruksjonen. Etter at jeg fjernet svertene i sommer, ble det bevegelse i bygget. Inntil videre har jeg satt på plass igjen en vertikal sverte som sto der før.

mandag 20. august 2012

Kledning

Dro til fjells i helga med vannbrett, beslag og kledning til hele hytta - men ble bare ferdig med en gavlvegg. Jeg undervurderte hvor mye arbeid det er med dette. Beslagene skal klippes til, vannbrettene skal felles inn i nærmeste underliggere, bord over vindu må vinkles mot vannbrett og møne, og så videre. Det går masse tid til måling og kapping, og man skulle helst hatt flere hender. Jeg måtte iblant opp og ned av stigen tre-fire ganger for å få skrudd fast en eneste bordstump.


Som det framgår av bildene, bruker jeg om igjen en del av de gamle kledningsbordene. Dels fordi det er arbeidsbesparende (noe mindre kapping og grunning), og dels er jeg usikker på om jeg har mange nok nye bord. Grunningen var for øvrig veldig hvit, så veggen ser nå ut som et fargekart. Med tid og stunder blir hovedfargen brun eller svart, mens vinduer og vindskier blir hvite. Det er også årsaken til at jeg bruker hvite beslag.


                                                                    Detaljer:

søndag 12. august 2012

Siste vindusøkt

Klemte inn et kort døgn på hytta denne helga også, og ble med det ferdig med all vindusmontering. Det gjensto ett av de ordinære vinduene, og i tillegg satte jeg inn to nye i yttergangen. Jeg klarte ikke å finne brukte med rette spesifikasjoner i løpet av uka, så jeg endte med å kjøpe nytt. Et lite brudd på gjenbruksprinsippet, men det får gå.

                                                        Før og etter-bilder:
søndag 5. august 2012

Flere vinduer

Fikk montert to vinduer til denne helga. Ett gjenstår. Det vil si; egentlig tre, for jeg har også tenkt å sette inn to bodvinduer i yttergangen. Den grøvste jobben er imidlertid gjort, og forhåpentlig kommer vannbrett og kledning på plass om to ukers tid.

torsdag 26. juli 2012

Nye vinduer og verandadør

Da har jeg hatt ei uke sammenhengende på "byggeplassen", og blant annet fått skiftet ut to vinduer og montert verandadør. Det er tidkrevende, siden de nye ikke passer i de opprinnelige lysåpningene. Jeg har måttet rive ganske store deler av reisverket og bygge opp nytt.

Her er bilder som viser prosessen på gavlveggen mot framtidig veranda:
Samme sak på en annen vegg, der jeg har valgt å sette inn et lavere vindu enn det originale:

Her er et bilde innenfra, som viser hvordan det lave vinduet er med og danner "sofakroken" i hytta;
Tidligere i sommer byttet jeg også ut en annet vindu, ved inngangspartiet:
Fant et parti med råte i bunnsvilla på gavlveggen, slik det også var under ytterdøra. Byttet ut en meter av den med plank. Stikkspikret, pluss lasket på innsida.
Nå gjenstår det å skifte ut tre mindre vinduer, noe jeg håper å få gjort neste helg. Deretter får trolig gulvlegging prioritet.

søndag 24. juni 2012

Gravearbeid

Veiene inn på fjellet er nå blitt solide nok til å bære tunge kjøretøyer, så sankthanshelga fikk jeg hjelp til noen småprosjekter som krevde gravemaskin. Vi gravde blant annet en grøft som skal ta unna avrenning fra terrenget ovenfor hytta.
Jeg ble også kvitt noen kampesteiner og einerklynger, og innkjørselen ble planert.
Sist, men ikke minst, fikk hytta et enkelt avløp for gråvann til "steinkum" i grunnen.


onsdag 13. juni 2012

Første arbeidsøkt

Da har jeg hatt tre overnattingsdøgn på hytta (les: i vogna). Den første dagen gikk til å pakke ut og sortere verktøy, materialer med mer. Det tok også litt tid å gjøre seg kjent med campingvognas ymse propan- og batterisystemer.

Av praktisk arbeid tilknyttet hytta, startet jeg med å gjøre ferdig dorommet i uthuset. Denne bygningen ble oppført så sent som i 2005, men er i likhet med hytta aldri fullført. Dokassa manglet hull (relativt viktig), sete, og lem mot tømmeluke. Jeg monterte også et par hyller i boddelen av uthuset, og kan konstatere at flere trengs. Det hoper seg raskt opp med utstyr.

Dag to byttet jeg ut inngangsdøra på hytta. Den nye er noe større, så jeg måtte fjerne losholt og stendere. Jeg byttet også ut bunnsvilla, som ikke uventet var råtten. Den gamle døra har stått der uten vannbrett og beslag.


Nydøra kom på plass, men ble ikke helt ferdig. Hengslene må rettes opp med et spesialverktøy jeg ikke har.

Den siste dagen brukte jeg til å rydde hytta for materialrester, museskrotter og røyskattmøkk fra flere tiår tilbake. Videre sopte jeg gulvbjelker og anleggsbord for stubbloft med en myk kost, og rensket grunnen for steiner og andre skarpe objekter. Ringmuren står rett på torva, slik vanlig var på fjellet på 70-tallet, så jeg skal legge byggplast mot grunnen for å begrense muggdannelse. Muren er ellers ganske godt ventilert.


mandag 4. juni 2012

Vogna på plass

Siden det er meldt sammenhengende regn i ei uke framover, framskyndet jeg frakten av byggevogna til i dag. Nå står den strategisk plassert med utsikt til vannet og nærhet til utedassen, er omhyggelig justert i lodd og vater, og innvendig har den alt utstyr jeg trenger når jeg tar ei uke jobbfri f.o.m. kommende lørdag. Da kan hammeren svinges for første gang - åtte måneder etter kjøpet av eiendommen.